Turun Sunnuntaimaalarit


Kevään 2019 pitkät kurssit


Kevään 2019 viikonloppukurssit


Toimintakalenteri kevät 2019


Tiistai- ja sunnuntaimaalaus


IlmoitustauluABSTRAKTIA! I (ilta)

keskiviikkoisin 10 kertaa 5.9. – 7.11.2018 klo 18 – 21

Kurssin pituus 30 tuntia.

Suosittu, vuosikymmeniä jatkunut kurssi on ytimeltään eräänlainen kuvaa ja kuvattomuutta pohtiva lukemattomien erilaisten ilmaisutekniikoiden peruskurssi. Kun pyrkimys on kohti ei-esittävyyttä, abstraktia muotokieltä ja kun silmin nähtävä kohde puuttuu, on kurssin fokus visuaalisen tekemisen perusasioissa: värissä, muodossa, sommittelussa, elementtien vuorovaikutuksessa, materiaalissa ja menetelmissä suhteellisuuden pohtimisen noustessa kaiken keskiöön.

Perinteiset ja uusista uusimmat tekotavat ja kokeilut ovat kurssin materiaalinen sisältö, jonka myötä tehdään loputtomasti ilmaisullisia löytöjä ja opitaan ihmettelyn kautta uutta.

Opettajan mielestä ABSTRAKTIA! onkin eräänlainen päättymätön kurssi, joka tukevoittaa tietämystä kuvantekemisen välineistä. Ja mikä tärkeintä - kyky katsoa ja nähdä lisääntyy! Monipuolisten ilmaisutapojen näyttäytyminen kurssilaisten teoksista ja rikas, pulppuava keskinäinen pohdinta ovat vasta-alkajalle melkoinen tietolähde.

Kaksi kurssikertaa käytetään yhteisiin, opettavaisiin väli- ja loppukatselmuksiin, joille kerätään vapaaehtoisten tehtävien ja omien mielentuotosten tulokset.

Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.

Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, tai 050 379 2480.

        Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €).

        Sitova ilmoittautuminen 22.8.2018.

        Maksa kurssimaksu viimeistään 29.8.2018. Käytä viitteenä numeroa 1229.

Ilmoittaudu tästä linkistä

 

ABSTRAKTIA! II (päivä)

keskiviikkoisin 10 kertaa 5.9. – 7.11.2018 klo 11 – 14

Kurssin pituus 30 tuntia.

Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.

Kurssivastaavana Marja Wuorisalo, tai 0400 828 871.

        Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €).

        Sitova ilmoittautuminen viimeistään 22.8.2018.

        Maksa kurssimaksu viimeistään 29.8.2018. Käytä viitteenä numeroa 1216.

Ilmoittaudu tästä linkistä